Betonkonstruktioner 6 er et modul til Plan Ramme 4.

Programmerne anvendes til beregning af hhv. betonrammer og betonbjælker efter den europæiske betonnorm, DS/EN 1992-1-1 og DS/EN 1992-1-2.

 

Programfunktioner

 • Mulighed for opstilling af armerede rektangulære, cirkulære, T- og K-betontværsnit og plader
 • Mulighed for brugerdefinerede armeringstyper
 • Automatisk placering af armering
 • Kontrol af normens krav til betontværsnit
 • Opdeling af laster i bunden og fri laster
 • Mulighed for påsætning af standardbrand
 • Mulighed for indsættelse af flydeled, til beregning efter plasticitetsteorien

 

 

Beregningsmuligheder

 • Beregning af langtidsdeformationer og korttidsdeformationer samt revnevidder i anvendelsestilstanden efter elasticitetsteorien.
 • Kontrol af bæreevnen for brudgrænsetilstande og ulykkeslast incl. brand efter plasticitetsteorien for alle lastkombinationer, idet der dimensioneres for normalkraft og moment
 • Beregning af forskydningsarmering og forankringsarmering for brudgrænsetilstand
 • Valgfri udskrift med resultatoversigt

 

Modulet fås også i en standalone udgave - Kontinuerlige betonbjælker 6 - der er begrænset til at regne på bjælker.