Betonplader 1 anvendes til dimensionering af dobbeltspændte betonplader ud fra K.W. Johansens brudlinje teori og de europæiske betonnormer DS/EN Eurocode 1992 samt de tilhørende danske nationale annekser.

 

Pladen kan frit optegnes, idet der kan placeres understøtninger langs pladens sider og/eller søjler under pladen. Pladen kan være understøttet langs 1- 4 sider eller understøttet af søjler, eller en kombination af understøtninger og søjler.


Der kan vælges mellem 22 brudfigurer.

 

 

Programmet bestemmer den optimale placering af brudlinjerne og foretager de relevante beregninger ud fra laster og understøtninger/søjler for de valgte lastkombinationer og brudfigurer.

 

 

Programmet fremkommer med en øvre værdi løsning, idet det dimensionsgivende moment bestemmes efter K.W. Johansens pladeteori. Partialkoefficienter for materialer kan vælges både brugerdefineret og efter de danske nationale annekser til EuroCode.

Armeringskataloget indeholder nogle normalt benyttede armeringstyper jf. DS/EN 165 Inf. Andre typer kan defineres af brugeren.

Krav til dæklag og afstande samt specielle krav til sikringsrum kontrolleres. For anvendelsesgrænsetilstande beregnes revnevidde og en tilnærmet deformation. For brudgrænsetilstande, ulykke og brandpåvirkning kontrolleres bæreevnen. For brandpåvirkning vises temperaturkurver med angivelse af den skadede randzone. Udskriften indeholder en resultatoversigt samt detaljerede beregningsresultater for udvalgte snitkræfter. I programmets online hjælp vises programmets brug i nogle beregningseksempler.

 

 

Programfunktioner:

 • Nem optegning af pladen med tilhørende søjler
 • Valg mellem 22 forskellige brudlinier
 • Mulighed for brugerdefinerede armeringstyper
 • Automatisk placering af armering
 • Kontrol af normens krav
 • Mulighed for opstilling af flere tværsnit
 • Mulighed for påsætning af standardbrand
 • Kontrol af minimumsarmering
 • Beregning af ydre og indre arbejde samt det dimensionsgivende moment.
 • Beregning af revnevidde for anvendelsesgrænsetilstande på baggrund af det dimensionsgivende moment.
 • Beregning af deformationer for anvendelsesgrænsetilstande på baggrund af det dimensionsgivende moment.
 • Kontrol af bæreevne for brudgrænsetilstande og ulykkeslast, idet der dimensioneres for det dimensionsgivende moment efter plasticitetsteorien
 • Kontrol af bæreevne for brandpåvirket tværsnit
 • Beregning af hjørnekræfter
 • Beregning af reaktioner
 • Beregning af gennemlokningskraften for søjler med og uden bøjler.
 • Valgfri udskrift med resultatoversigt