Betontværsnit 3 anvendes til dimensionering af armerede og uarmerede betonbjælker og plader efter de europæiske konstruktionsnormer med de danske nationale annekser.
Partialkoefficienter for materialer kan vælges både brugerdefineret og efter de danske nationale annekser til EuroCode.

 

Armeringskataloget indeholder nogle normalt benyttede armeringstyper jf. DS/EN 165 Inf. Andre typer kan defineres af brugeren.

 

Krav til dæklag og afstande samt specielle krav til sikringsrum kontrolleres. For anvendelsesgrænsetilstande beregnes revnevidde. For brudgrænsetilstande, ulykke og brandpåvirkning kontrolleres bæreevnen. Som en hjælp under dimensioneringen præsenteres hver snitkraft i et MN-diagram.

 

 

For brandpåvirkning vises temperaturkurver med angivelse af den skadede randzone. Udskriften indeholder en resultatoversigt samt detaljerede beregningsresultater for udvalgte snitkræfter. I programmets online hjælp vises programmets brug i nogle beregningseksempler.

 

 

Programfunktioner

 • Nem opstilling af snitkræfter
 • Mulighed for opstilling af armerede rektangulære, cirkulære, T- og K-betontværsnit og plader
 • Mulighed for brugerdefinerede armeringstyper
 • Automatisk placering af armering
 • Kontrol af normens krav
 • Mulighed for opstilling af flere tværsnit
 • Mulighed for påsætning af standardbrand
 • Beregning af revnevidde for anvendelsesgrænsetilstande efter elasticitetsteorien
 • Kontrol af bæreevne for brudgrænsetilstande og ulykkeslast, idet der dimensioneres for normalkraft og moment efter plasticitetsteorien
 • Beregning af forskydningsarmering og forankringsarmering for brudgrænsetilstand, idet der kan tages hensyn til vidning
 • Kontrol af bæreevne for brandpåvirket tværsnit
 • Valgfri udskrift med resultatoversigt