I programmet Fundering kan der for enkeltfundamenter (rektangulære og cirkulære) og stribefundamenter foretages en sætningsberegning, en undersøgelse i drænet og udrænet tilstand samt en undersøgelse for gennemlokning. Programmet kan tage hensyn til hældende terræn og der kan opstilles en lagfølge på begge sider af fundamentet. Der kan opstilles en oprindelig lagfølge til brug ved sætningsberegningen.

 

 

Programmet indeholder partialkoefficienter for materialer og for de forskellige belastningstyper efter de danske nationale annekser til EuroCode.

Konstruktionens egenvægt medtages automatisk på grundlag af den beskrevne geometri.

 

 

Laster og Lastkombinationer:

Når en last oprettes, tilknyttes den en lastgruppe. En lastgruppe er en samling af laster, der altid virker samtidig og med ens partialkoefficienter. Et eksempel er en vindlast fra vest, der både består af en vandret og en lodret last. Idet lastgruppen udpeges som en vindlast, tilknyttes automatisk alle normens partalkoefficienter for en naturlast. Når der så skal oprettes en lastkombination, hvor vindlast fra vest indgår, tilknyttes den relevante partialkoefficient. For at definere en lastkombination, kræves der derfor kun, at de inkluderede lastgrupper udpeges. I den enkelte lastkombination skal der vælges om der regnes med normalt eller højt grundvandsspejl.

 


Belastninger:

 • Excentrisk normalkraft
 • Punkt tværlast
 • Moment

 

Programfunktioner:

 • Opstilling af lastkombinationer med automatisk tildeling af partialkoefficienter.
 • Automatisk generering af lastkombinationer ud fra oprettede lastgrupper.
 • Der kan oprettes lastkombinationer for anvendelse, brud og ulykke (dog ikke brand).
 • Nem opstilling af konstruktionenes geometri, hvor der kan vælges mellem følgende tværsnit:
  • Rektangulære med eller uden fod.
  • Cirkulært.
  • Brugerdefineret.
 • Nem opstilling af betonens egenskaber og armeringens placering hvis der er armering i fundamentet.
 • Opstilling af lagfølgen for jordbunden med tilhørende geotekniske parametre, herunder oprindelig lagfølge.
 • Mulighed for forskellige lagfølger på venstresiden og højresiden.
 • Mulighed for at definere både normalt og højt grundvandsspejl, det vælges på lastkombinationerne hvilket der benyttes.
 • Mulighed for opstilling af drænede og udrænede styrkeparametre samt styrkeparametre for gennemlokning.
 • Valgfri udskrifter med resultatoversigt.

 

Beregninger:

 • Sætninger af fundamentet for anvendelsestilstanden.
 • Bæreevne på højre/venstre side af fundamentet.
 • Bæreevne for stærkt eksentrisk belastet fundament.
 • Bæreevne for glidning.

 

Resultatoversigten:

Giver et hurtigt overblik over alle lastkombinationer. Foran hver lastkombination vises et ikon, der angiver om normens krav til kombinationen overholdes. Når en lastkombination markeres, vises beregningsresultater og diagrammer for denne kombination.