I programmet Kældervæg kan der foretages en bestemmelse af jordtrykkene på kældervæggen. Beregningen kan foretages i anvendelsestilstanden samt i brud- og ulykkestilfældet, herunder brand. Der kan enten regnes med hviletryk eller aktivt jordtryk på kældervæggen og der kan tages hensyn til et øget jordtryk fra komprimering. Beregningsmodulet til beregning af selve kældervæggens beton og evt. armering, er hentet fra programmet Søjler og Vægge 6, idet det forudsættes at understøtningen er simpel i både top og bund af kældervæggen. I brand forudsættes det, at der kun er brand på den fri side.

Programmet indeholder partialkoefficienter for materialer og for de forskellige belastningstyper efter de danske nationale annekser til EuroCode.

Konstruktionens egenvægt medtages automatisk på grundlag af den beskrevne geometri.

Laster og Lastkombinationer:

Når en last oprettes, tilknyttes den en lastgruppe. En lastgruppe er en samling af laster, der altid virker samtidig og med ens partialkoefficienter. Et eksempel er en vindlast fra vest, der både består af en vandret og en lodret last. Idet lastgruppen udpeges som en vindlast, tilknyttes automatisk alle normens partalkoefficienter for en naturlast. Når der så skal oprettes en lastkombination, hvor vindlast fra vest indgår, tilknyttes den relevante partialkoefficient. For at definere en lastkombination, kræves der derfor kun, at de inkluderede lastgrupper udpeges. I den enkelte lastkombination skal der vælges om der regnes med normalt eller højt grundvandsspejl.

Belastninger:

 • Excentrisk normalkraft
 • Punkt tværlast
 • Moment
 • Overfladelast på jordoverflade

 

Programfunktioner:

 • Opstilling af lastkombinationer med automatisk tildeling af partialkoefficienter.
 • Automatisk generering af lastkombinationer ud fra oprettede lastgrupper.
 • Der kan oprettes lastkombinationer for anvendelse, brud og ulykke.
 • Nem opstilling af konstruktionenes geometri.
 • Nem opstilling af betonens egenskaber og armeringens placering hvis der er armering i fundamentet.
 • Opstilling af lagfølgen for jordbunden med tilhørende geotekniske parametre.
 • Mulighed for at definere både normalt og højt grundvandsspejl, det vælges på lastkombinationerne hvilket der benyttes.
 • Valgfri udskrifter med resultatoversigt.

Beregninger:

 • For anvendelsestilstand:
  • Hviletryk/Vandtryk på kældervæg.
  • Nødvendige reaktioner for kældervæg.
  • Deformation af kældervæg.
 • For brudgrænsetilstand og ulykkeslast og brand:
  • Aktivt jordtryk eller hviletryk i brud på kældervæg.
  • Nødvendige reaktioner for kældervæg.
  • Beregning af beton og armering for kældervæg.

 

Resultatoversigten:

Giver et hurtigt overblik over alle lastkombinationer. Foran hver lastkombination vises et ikon, der angiver om normens krav til kombinationen overholdes. Når en lastkombination markeres, vises beregningsresultater og diagrammer for denne kombination.