Limtræberegningsprogrammet anvendes til dimensionering af simple konstruktions- og limtræsbjælker og søjler. Programmet er udviklet i samarbejde med limtræsfrabrikantforeningen.

 

Partialkoefficienter for materialer og for de forskellige belastningstyper samt lastkombinationer kan vælges jf. de danske nationale annekser til EuroCode.

 

Rektangulære og cirkulære profiler af limtræ og konstruktionstræ kan benyttes. Der opstilles oversigter for træk-, tryk- og forskydningsudnyttelse samt søjlevirkning for søjler af profiler i alle aktuelle brud- og ulykkekombinationer samt beregning af deformationer i anvendelseskombinationer. I brandkombinationer tages hensyn til brandpåvirkning.

 

 

Programfunktioner:

  • Tværsnitsundersøgelser for bjælker og søjlevirkning for søjler
  • Grafisk visning af snitkræfter og udnyttelse ved farver og kurver
  • Brandberegning ved styrkereduktionsmetoden med hensyntagen til hjørneeffekter
  • Detaljeret udskrift til dokumentation overfor myndigheder