I programmet Pæl kan der foretages en dimensionering af en enkelt pæl, idet der både kan beregnes for trækpæle og trykpæle. Ved beregningen af trækpæle kan der tages hensyn til negativ overflademodstand med eller uden asfaltering.

 

 

Programmet indeholder partialkoefficienter for materialer og for de forskellige belastningstyper efter de danske nationale annekser til EuroCode.

Konstruktionens egenvægt medtages automatisk på grundlag af den beskrevne geometri.

 

 

Laster og Lastkombinationer:

Når en last oprettes, tilknyttes den en lastgruppe. En lastgruppe er en samling af laster, der altid virker samtidig og med ens partialkoefficienter. Et eksempel er en vindlast fra vest, der både består af en vandret og en lodret last. Idet lastgruppen udpeges som en vindlast, tilknyttes automatisk alle normens partalkoefficienter for en naturlast. Når der så skal oprettes en lastkombination, hvor vindlast fra vest indgår, tilknyttes den relevante partialkoefficient. For at definere en lastkombination, kræves der derfor kun, at de inkluderede lastgrupper udpeges. I den enkelte lastkombination skal der vælges om der regnes med normalt eller højt grundvandsspejl.

 

 

Belastninger:

 • Central normalkraft.

 

Programfunktioner:

 • Opstilling af lastkombinationer med automatisk tildeling af partialkoefficienter.
 • Automatisk generering af lastkombinationer ud fra oprettede lastgrupper.
 • Der kan oprettes lastkombinationer for brud og ulykke (dog ikke brand).
 • Nem opstilling af konstruktionenes geometri, hvor der kan vælges mellem følgende tværsnit med og uden asfaltering:
  • Rektangulære
  • Cirkulært
  • Kvadratiske
 • Nem opstilling af betonens egenskaber.
 • Opstilling af lagfølgen for jordbunden med tilhørende geotekniske parametre.
 • Mulighed for at definere både normalt og højt grundvandsspejl, det vælges på lastkombinationerne hvilket der benyttes.
 • Valgfri udskrifter med resultatoversigt.

 

Beregninger:

Tryk- og trækbæreevne.
Trykbæreevne under hensynstagen til negativ overflademodstand med eller uden asfaltering.

 

Resultatoversigten:

Giver et hurtigt overblik over alle lastkombinationer. Foran hver lastkombination vises et ikon, der angiver om normens krav til kombinationen overholdes. Når en lastkombination markeres, vises beregningsresultater og diagrammer for denne kombination.