Plan ramme 4 anvendes til bestemmelser af snitkræfter og deformationer af plane rammesystemer efter 1. og 2. ordens teori.

 

Konstruktionen optegnes på en tegneflade, som indeholder nyttige hjælpeværktøjer til hurtig definition af konstruktionen med understøtninger og laster. Programmet kan automatisk generere naturlasterne vind og sne på facader samt sadel- og pulttage efter den danske lastnorm.

 

Partialkoefficienterne for belastningstyper er indeholdt i programmet, således at lastkombinationerne automatisk opstilles, når de relevante laster udvælges. Der er også mulighed for automatisk at generere lastkombinationerne ud fra de opstillede lastgrupper.

 

Partialkoefficienter for materialer og for de forskellige belastningstyper kan vælges både brugerdefineret og efter de danske nationale annekser til EuroCode.

 

Tværsnitskataloget indeholder de oftest anvendte træ- og stålprofiler. Derudover kan egne tværsnit defineres og der kan importeres tværsnit oprettet i programmet "Tværsnit 2". Resultatet indeholder en oversigt med snitkraftskurver, deformationer og reaktioner. For hver stang kan indsættes punkter til beregning af snitkræfter og deformationer. Placering og størrelse af maksimale snitkræfter kan beregnes automatisk for hver stang. Udskrift kan vælges efter behov. I programmets online hjælp vises programmets brug i nogle beregningseksempler. Der er mulighed for beregning af egenfrekvenser og accelerationer.

 

 

 

Programfunktioner

  • Grafisk inddatering af konstruktion
  • Automatisk generering af vind- og snelaster
  • Tværsnitskataloger med ofte anvendte træ- og stålprofiler
  • Import af tværsnit fra programmet "Tværsnit 2"
  • Opstilling af lastkombinationer med automatisk tildeling af partialkoefficienter
  • Automatisk generering af lastkombinationer ud fra oprettede lastgrupper
  • 1. og 2. ordens beregning
  • Valgfri udskrift med illustrationer
  • Opstilling af armerede betontværsnit
  • Beregning af egenfrekvenser og accelerationer.

 

Læs mere om modulerne til Plan Ramme 4