Søjler og vægge 6 anvendes til dimensionering af armerede og uarmerede betonsøjler og vægge efter de europæiske konstruktionsnormer med de danske nationale annekser.

 

Programmet indeholder partialkoefficienter for belastningstyperne, således at lastkombinationerne automatisk opstilles, når de relevante laster udvælges.

 

Partialkoefficienter for materialer og for de forskellige belastningstyper kan vælges både brugerdefineret og de danske nationale annekser til EuroCode..

 

Snitkraftskurver vises, og de dimensionerede momenter bestemmes, idet de relevante momenter tillægges anden ordens bidrag under dimensioneringen. Armeringskataloget indeholder nogle normalt benyttede armeringstyper, andre typer kan defineres af brugeren.

Krav til dæklag og afstande samt specielle krav til sikringsrum kontrolleres. For anvendelsesgrænsetilstande beregnes udbøjningen. For brudgrænsetilstande, ulykke og brandpåvirkning kontrolleres bæreevnen. Som en hjælp under dimensioneringen præsenteres hver lastkombination i et MN-diagram.

For brandpåvirkning vises temperaturkurver med angivelse af den skadede randzone. Udskriften indeholder en resultatoversigt samt detaljerede beregningsresultater for udvalgte lastkombinationer. I programmets online hjælp vises programmets brug i nogle beregningseksempler.

 

 

 

 

Programfunktioner

 • Nem opstilling af lastkombinationer
 • Beregning af dimensionerende snitkræfter
 • Mulighed for brugerdefinerede armeringstyper
 • Automatisk placering af armering
 • Kontrol af normens krav
 • Beregning af udbøjning for anvendelsesgrænsetilstande
 • Beregning af revnevidde for anvendelsesgrænsetilstande
 • Kontrol af bæreevne for brudgrænsetilstande og ulykkeslast
 • Kontrol af bæreevne for brandpåvirket tværsnit
 • To-akset bøjning fra brud, ulykke og brand
 • Valgfri udskrift med resultatoversigt