Trækonstruktioner 4 anvendes til bestemmelse af bæreevneudnyttelse af benyttede trætværsnit i Plan Ramme 4.

 

Plan Ramme 4 kan startes op med modulet Trækonstruktioner 4 tilknyttet. Trækonstruktioner 4 kan undersøge udnyttelsen af benyttede standard træprofiler fra trætabellen, som indeholder rektangulære og cirkulære profiler af konstruktionstræ, rektangulære limtræsprofiler samt rektangulære profiler af typerne Kerto-S, Kerto-Q og HQL-limtræ.

 

 

Der opstilles oversigter for træk-, tryk- og forskydningsudnyttelse samt søjlevirkning og kipning af profiler i brud- og ulykkekombinationer.

 

 

 

Desuden kan tværsnit importeret fra programmet "Tværsnit 2" benyttes.
I brandkombinationer tages hensyn til brandpåvirkning.

 

 

Programfunktioner:

  • Tværsnitsundersøgelser
  • Grafisk visning af udnyttelse ved farver og kurver
  • Korrektion for udfligning
  • Brandberegning ved styrkereduktionsmetoden med hensyntagen til hjørneeffekter
  • Valgfri udskrift med mulighed for opstilling af konklusion