Tværsnit 2 anvendes til bestemmelse af tværsnitskonstanter for vilkårlige tværsnit.

 

Tværsnittet importeres eller optegnes på en tegneflade, som indeholder nyttige hjælpeværktøjer til hurtig definition af tværsnittet.

 

Standardprofiler fra tværsnitstabellen (Teknisk Ståbi) kan importeres og eventuelt modificeres, eller vilkårlige tværsnit kan defineres med eventuelle afrundinger. Tværsnitskonstanterne beregnes svarende til brugerdefinerede-, tyngdepunkts- og hoved-akser.

 

Tværsnit defineret i Tværsnit 2 kan importeres i Plan Ramme 4. Udskrift kan vælges efter behov.

 

Programfunktioner:

  • Grafisk inddatering af tværsnit
  • Tværsnitskataloger med standardprofiler fra Teknisk Ståbi
  • Import af standardprofiler fra Teknisk Ståbi
  • Resultater for brugerdefinerede-, tyngdepunkts- og hovedakser
  • Valgfri udskrift med illustrationer