Nakładka na program Revit

Mar 18  |  2014

Nowa wersja nakładki na program Revit "StruSoft StruXml Revit Add-In 1.0.004" umożliwiająca eksport modelu analitycznego do FEM-Design dostępna jest do pobrania.


Aktualizacja zawiera nowe funkcje:

  • eksport obciążeń oraz przypadków obciążeń,
  • pełny raport dotyczący eksportowanego model.


Opis nowych funkcji znajduje się w zaktualizowanym manualu dostępnym na stronie oraz z poziomu nakładki. Zachęcamy również do obejrzenia filmu instruktażowego prezentującego proces eksportu modelu z programu Revit to FEM-Design.