Nyhedsbrev februar 2016

Feb 03  |  2016

Release af Dimension-programmerne version 2016.

Strusoft DK udsender hermed 2016 udgaven af Dimension programmerne.
Videogennemgang fås Hér.
Denne indeholder følgende:

 • Ny licens/installation
 • Eksport af sag i Plan Ramme 4 til StruXML (FEM-Design og Revit)
 • Optum 2G FEM Program til Geoteknik
 • Klasse IV tværsnit for Stål i brand.
 • Forbedring af udskrifter
 • Kældervæg 4. Nye understøtningsforhold
 • Betontværsnit uden bøjler
 • Ny charnier fodsamling i samlingsmodulet i Plan Ramme 4.
 • Brugerdefineret krybetal for korttidslast og langtidslast
 • Brugerdefineret stål- og træmateriale i Plan Ramme 4
 • Brugerdefineret armeringsmateriale i Betonprogrammer
 • Forbedringer i Stål 3
 • Rettelser i Betonplader 1
 • Øvrige rettelser

Baggrunden for denne opdatering er, at vi nu har fået nye forbedrede understøtningsforhold i Kældervæg 4 samt at
vi i samarbejde med Optumce kan præsentere det nye 2D Finite Element Geoteknik program: Optum2G.

Ny Licens/ Installation

I forbindelse med releasen har vi lavet en ny licens til alle programmer, derfor skal man være meget omhyggelig med installationen. Licenskoden er stadig den samme. Inden installationen skal man have følgende klar:

 • Licenskode
 • Hvor programmet skal installeres (Især vigtig for netværkslicens)
 • Hvor ligger licensmappen for Netværkslicenser
 • Husk at programmet skal installeres i et JUST-bibliotek. Hvis programmet f.eks i forvejen ligger i C:PROGRAMMERJUST angives at programmet skal installeres i C:PROGRAMMER.

Installationsvejledning kan for enkeltbrugerversionen (Singleuser) hentes HER.
Installationsvejledning for netværksversionen (Multiuser) kan hentes HER.

Ved problemer med installationen kan Villy Kjeldsen kontaktes på telefon 29 46 76 24.

Eksport af sag i Plan Ramme 4 til StruXML (FEM-Design og Revit)

Der er nu mulighed for at eksportere en sag til StruXML, hvorefter den kan importeres i FEM-Design og Revit.
For at kunne eksportere til StruXML skal talformatet være sat således at ”.” er sat som komma i talformatet. ”,” kan ikke benyttes. Dette kan f.eks gøres ved at vælge Engelsk talformat.
Ved eksport til FEM-Design, skal der benyttes FEM-Design 15 eller senere.
Ved eksport til Revit, skal der i Revit installeres et Revit-Addin. For installation og brug se HER

Ved eksport til StruXML skal man være opmærksom på følgende:

Der fås fejl i følgende situationer:

 • Der kan ikke eksportes brugerdefinerede tværsnit.
 • Der kan ikke eksporteres importerede tværsnit med polygoner, hvor der er flere end et tillæg.
 • Der kan ikke eksporteres udfligede betonbjælker.
 • Der kan ikke eksporteres betonplader med 1 lag armering i top eller i bund. Det ene lag skal ligge i center.

Der fås advarsler i følgende situationer:

 • De fri søjlelængder og kipningslængder eksporteres ikke. Disse skal efterfølgende indtastes i FEM-Design.
 • For betonbjælker, hvor der ikke er forslag til bøjleafstand, bliver afstanden mellem bøjlerne sat til 0.5 m.
 • Forslag til bøjleafstand fastsættes ved en elastisk beregning.
 • For betonmaterialer/betontværsnit eksporteres krybetal og svind ikke. Disse skal efterfølgende indtastes i FEM-Design.
 • For betonbjælker eksporteres cotθ ikke. Denne skal efterfølgende indtastes i FEM-Design.
 • For betonbjælker uden bøjler, gælder at disse ikke kan beregnes i FEM-Design. Bøjlerne skal efterfølgende indtastes i FEM-Design.
 • For betonbjælker med skrå bøjler eksporteres disse som lodrette bøjler.
 • For brandlastkombinationer eksporteres disse til ulykkeslastkombinationer, da brand ikke findes i  StruXML.

 
Optum 2G FEM Program til Geoteknik

Vi kan i samarbejde med danske OptumCE præsentere det nye Finite Element beregningsprogram til beregning af Geotekniske problemstillinger.

Programmet er specielt velegnet til at beregne spunsvægge, fundamenter, skråninger, men der kan også beregnes andre geotekniske konstruktioner.
Programmet regner både med en øvre værdi løsning samt med en nedre værdi løsning.
Vi har fået lavet 3 videoer, der præsenterer programmet. Disse kan ses Her
Programmet kan downloades i StruSoft Installeren ved at vælge Optum2G i Geo-Engineering  fanebladet.
Det er muligt at få en 30 dages prøvelicens ved at sende en forespørgsel til dennis.kristensen@strusoft.com.

Klasse IV tværsnit for stål i brand

Vi har forespurgt normudvalget omkring brugen af Anneks E i DK/NA 1993-1-2 DK NA. Normudvalget har svaret at Anneks E kan anvendes i Danmark og da der ikke er foretaget et nationalt valg kan den anbefalede grænse værdi for θcrit anvendes. Dette tydeliggøres i NA næste gang DS/EN 1993-1-2 DK NA revideres.
Derfor er det igen muligt at beregne søjlevirkning i brand på ståltværsnit af klasse IV i Plan Ramme 4.

Forbedring af udskrifter

I fortsættelse af forbedringen af udskrifterne i hovedsagelig Plan Ramme 4, har vi nu forbedret udskrifterne i Søjler og Vægge 6, Geoteknik programmerne, Betontværsnit 3 og Betonplader 1. Her er overskrifter mm. fået en forbedring, med flere farver og bedre udseende. Desuden er beregningerne nu angivet med grøn og rød farve angivet om konstruktionen kan holde eller ikke holde.

Nye forbedrede understøtningsforhold i Kældervæg 4

Vi har nu indført nye definitioner af understøtningsforholdene i Kældervæg 4, så de svarer til dem i Søjler og Vægge 6. Tidligere var det kun mulighed at regne med understøtningsforhold ”Simpelt – Simpelt” og med en fri søjlelængde lig med højden af kældervæggen.

Betontværsnit uden bøjler

Vi har i betonprogrammerne generelt indført mulighed for at definere bjælker/søjler uden brug af bøjler.
For betontværsnit uden bøjler regnes forskydningen svarende til ikke forskydningsarmerede tværsnit.

Ny charnier fodsamling i samlingsmodulet til Plan Ramme 4.

Der er nu indført en ny charnier fodsamling i samlingsmodulet til Plan Ramme 4. Der har ikke tidligere været charnier fodsamlinger i Plan Ramme 4.

Brugerdefineret krybetal for korttidslast og langtidslast

Vi har i betonprogrammerne generelt indført brugerdefinet krybetal for korttidslast og langtidslast. Tidligere blev disse beregnet som hhv. 0 opg 3, jf. det danske nationale annex.

Brugerdefineret træ- og stålmateriale i Plan Ramme 4

Der er nu implementeret mulighed for at benytte et brugerdefineret stålmateriale i stålmodulet og brugerdefineret træmateriale i træmodulet i Plan Ramme 4. Der kan således benyttes andre materialer med andre styrker og E-moduler samt vægt (for stål).

Brugerdefineret armering i betonprogrammerne

Der er nu implementeret mulighed for at benytte et brugerdefineret armeringsmateriale i alle betonprogrammer. Der kan således benyttes andre materialer med andre styrker og duktilitetsklasse.

Stål 3

I Stål 3 har vi, for at undgå misforståelser, fjernet de grønne flueben og røde krydser i inddataområdet, som i vores øvrige pogrammer betyder hhv. at konstruktionen kan holde/konstruktionen kan ikke holde. De grønne flueben og røde krydser er erstattet af glade og sure smilier. Disse smilier viser om inddata er med i den viste beregning eller ej.
 
Desuden har vi rettet i materialeparametre, således at det nu er muligt angive en gamma0 værdi. Der kan således regnes i lastkombination (3) – (5), jf. DK NA Tabel A1.2(B+C).  For tværsnitskræfter der kommer fra lastkombination (3) og (4) bør gamma0 sættes til KFI og for tværsnitskræfter fra lastkombination (5) bør gamma0 sættes til 1,2*KFI.

Betonplader 1

Der er der i Betonplader 1 rettet en fejl, idet programmet kunne fejle for brudfiguren ”Brud i pladen mellem 4 søjler”, idet der ikke var taget hensyn til at brudfiguren kunne komme udenfor pladen.
Der er desuden rettet en fejl, idet programmet kunne fejle for brudfiguren ” Brud i pladen 2 siddet understøttet - hoslæggende med søjler – enkel linie”, idet der ikke var taget hensyn til at brudlinierne kunne være næsten parallelle, hvorfor skæringspunktet kunne lægge uendelig langt væk.

ØVRIGE RETTELSER

Herudover er der foretaget mindre rettelser af fejl/ uhensigtmæssigheder i udskrifter og brugergrænseflader.
Der har desuden været en fejl i etagereduktionsfaktoren, idet denne blev benyttet også i anvendelse og ulykke.

FREMTID

I forbindelse med den videre udvikling af Dimension programmerne håber vi, at I fortsat vil bidrage med ideer og ønsker. Disse er altid velkomne. Det er vigtigt for os at vide, hvad I alle gerne vil have, således at vi kan fortsætte udviklingen af programmerne i den rigtige retning.
Vi har modtaget nogle ønsker, som vi allerede er i gang med at implementere så de kommer med i en opdatering til sommer.
Venlig Hilsen,
Dennis Kristensen
VP StruSoft DK
Tel:+45 23 25 25 64
E-mail: dennis.kristensen@strusoft.com