Nyhedsbrev November 2015

Jan 25  |  2016

StruSoft udsender hermed en opdatering af programpakken Strusoft Dimension.

Baggrunden for denne opdatering er, at vi nu har fået nye forbedrede understøtningsforhold i Kældervæg 4 samt at  
vi i samarbejde med Optumce kan præsentere det nye 2D Finite Element Geoteknik program: Optum2G.

Ændringerne i Strusoft Dimension programmerne i forhold til sidste version kan ses på denne
VIDEO-gennemgang af opdateringer.

WEBINAR

Tak for den fine opbakning og store tilmelding til vores webinars. Nye webinars ses her: Webinar kalender  

Optagelserne fra tidligere webinars ses her: Tidligere webinars

OPDATERINGSVEJLEDNING

Installationsvejledning kan for enkeltbrugerversionen (Singleuser) hentes HER.

Installationsvejledning for netværksversionen (Multiuser) kan hentes HER.

Ved problemer med installationen kan Villy Kjeldsen kontaktes på telefon 29 46 76 24.

Optum2G FEM program til Geoteknik.

Vi kan i samarbejde med danske Optumce præsentere det nye Finite Element beregningsprogram til beregning af Geotekniske problemstillinger.

Programmet er specielt velegnet til at beregne spunsvægge, fundamenter og skråninger,men der kan også beregnes andre geotekniske konstruktioner.
Programmet regner både med en øvre værdi løsning samt med en nedre værdi løsning.

Vi har fået lavet 3 videoer, der præsenterer programmet. Disse kan ses HER.

Programmet kan downloades i StruSoft Installeren at vælge Optum2G i Geo-Engineering  fanebladet.

Det er naturligvis muligt at få en 30 dages prøvelicens ved at sende en forespørgsel til Dennis.Kristensen@StruSoft.com

Nye forbedrede understøtningsforhold i Kældervæg 4.

Vi har nu indført nye definitioner af understøtningsforholdene i Kældervæg 4, så de svarer til dem i Søjler og Vægge 6. 
Tidligere var det kun muligt at regne på en simpelt-simpelt understøttet kældervæg.

Print i de øvrige konstruktionsprogrammer

I fortsættelse af forbedringen af udskrifterne i hovedsagelig Plan Ramme 4, har vi nu forbedret udskrifterne i Betonplader 1 og Kældervæg 4. Her er overskrifter mm. forbedret med flere farver og bedre udseende.
Desuden er beregningerne nu angivet med grøn og rød farve, som angiver om konstruktionen kan holde eller ikke holde.

Vi fortsætter med Søjler og Vægge 6, Betontværsnit 3 samt de øvrige Geoteknik programmer i næste version.

Stål 3

I Stål 3 har vi rettet inddatafeltet, for at undgå misforståelser, fjernet de grønne flueben og røde krydser i inddataområdet,som i vores øvrige pogrammer betyder hhv. at konstruktionen kan holde/konstruktionen kan ikke holde.
De grønne flueben og røde krydser er erstattet af glade og sure smilier.
Disse smilier viser om inddata er beregnet eller ikke beregnet.

ØVRIGE RETTELSER

Desuden er der i Betonplader 1 rettet en fejl, i det programmet kunne fejle for brudfiguren ” Brud i pladen mellem 4 søjler”,
idet der ikke var taget hensyn til at brudfiguren kunne komme udenfor pladen. Dette har ikke givet beregningsfejl,
men det har forårsaget at programmet lukkede ned.

FREMTID

Ud over de forbedrede udskrifter i Søjler og Vægge 6, Betontværsnit 3, Fundering 5, Pæl 2 og Støttevæg 4
vil der i næste version blive mulighed for i Plan Ramme 4 at eksportere til StruXml format, således at sagen
kan åbnes i FEM-Design samt i Revit.

I forbindelse med den videre udvikling af Dimension programmerne håber vi, at I fortsat vil bidrage med ideer og ønsker.
Disse er altid velkomne. 

Det er vigtigt for os at vide, hvad I alle gerne vil have, således at vi kan fortsætte udviklingen af programmerne i den rigtige retning.

Venlig Hilsen,

Dennis Kristensen

VP StruSoft DK

Tel:+45 23 25 25 64
E-mail: dennis.kristensen@strusoft.com