Stärkta samarbetet bra för byggbranschen

Nov 19  |  2014

StruSoft AB blir ny delägare i Designtech Solutions AB i Luleå.

 

- Vi gör nyemissionen för att kraftfullt kunna produktutveckla nästa generations mjukvara, säger Patrik Svanerudh, vd Designtech. 

 

Ny arkitektur

Tack vare nyemissionen får Designtech resurser för att utveckla BIMcontact och iCoordinator, som båda är webbaserade verktyg för projekthantering och samverkan. - Vi kommer att göra om dem från grunden så att de både får ny arkitektur och nytt innehåll, säger Patrik.

 

Bättre lösningar

Lars Bergqvist, vice president affärsutveckling hos StruSoft, ser det som en investering i just ett utvecklingssamarbete. - Samarbetet gör att vi på ännu bättre sätt kan stärka lösningsområdena inom 

byggsektorn. Vi vill stärka varumärket BIMcontact, men vill också vidga oss inom andra sektorer, säger Lars. 

 

Större marknader

Förändringen innebär att det kommer att gå att stycka upp produkterna i delområden, plus att det blir lättare att styra varje enskild del. De enskilda delarna blir därför intressanta för betydligt fler – och den nya arkitekturen gör det möjligt med fler partners runt om i världen. - De nya produkterna kan nå större marknader och partnerområden, säger Patrik.

 

Nya jobb

Designtech Solutions kommer i första steget att nyanställa fyra personer och målet är att fyrdubbla omsättningen på fyra år. Företaget har under 2000-talet utvecklats till en av Europas ledande leverantörer av webbaserad projekt- och dokumenthantering för företag och organisationer. En av huvudägarna är fortfarande Polarrenen AB i Älvsbyn.

 

 StruSoft AB har kunder inom byggbranschen i ett 20-tal länder. Företaget har huvudkontoret i Malmö, men har också filialer på andra ställen i Sverige, och i Danmark, England, Ungern, Turkiet, Dubai, Indien och Australien,


Mer info:

Patrik Svanerudh, vd Designtech Solutions AB

070-553 97 81 - www.designtech.se

Lars Bergqvist, vice president affärsutveckling StruSoft AB

073-386 86 13 - www.strusoft.com

Patrik Svanerudh, vd Designtech
Lars Bergqvist, vice president affärsutveckling StruSoft
Designtech Solutions AB Logotype
StruSoft AB Logotype