FEM-Design lockar BTB till Södertuna

Jun 13  |  2014

På anrika Södertuna slott utanför Gnesta samlas idag 65 personer från Byggnadstekniska byrån, BTB, med syftet att utbilda sig i FEM-Design.

 


38 deltagare får lära sig grunderna i nybörjarkursen medan
20 deltagare fördjupar sig i avancerad analys och dimensionering, och
10 deltagare får utbildning inom 3D Soil , mark-struktur interaktion.

Södertuna Slott där dagens FEM-Design kurs hålls
Personal från BTB vässade sina FEM-Design kunskaper
Personal från BTB vässade sina FEM-Design kunskaper