FEM-Design version 15 - Introduktionskurs

Dec 02  |  2015

Under kursen visar vi alla nyheter i version 15 och hur dessa kan användas. Fokus har varit att skapa funktioner som förenklar och förbättrar din vardag med FEM-Design, men som också skapar nya möjligheter.

 

"Moving Load" är en fantastisk ny funktion som är eftertraktad av många. Sätt lasten i rörelse - längs en egendefinierad linje, kryssa för "returnera lasten", få influenslinjen, animering av både lasten och resultatet. Skapa egna fordon och spara i katalogen för andra projekt, kör parallella laster samtidigt eller varför inte räkna en traverskranbana?

 

*.docx och *.xmcd - spara dina indata & resultat till MS Word & Mathcad15 format. Nu kan du få dina utskrifter precis som du vill och i Mathcad kan du dessutom få de detaljerade beräkningsresultaten i uppsatta formler så att du själv kan köra simuleringar och kontroller.

 

"Corbel" är en annan nyhet väl värt att nämna här. En upplagskonsol som gör det möjligt att få med excentriciteten av anslutande balkar i beräkningen.

 

"Steel Connection" Vi smygvisar en helt ny modul som vi kommer att lansera under tidig vår. Programmet är byggt i FEM-Design och kommer både i en fristående version samt att vara integrerad i 3D Structure. Programmet dimensionerar knutpunkter i stål enligt SBI's Detaljhandboken.

 

Vi hoppas att denna introduktion ger er en kick-start i användningen av FEM-Design 15.

Se tillgängliga seminarier här.