VIP-Energy är ett program för beräkning av energiprestanda för byggnader. Snabbt och enkelt simuleras vad som händer med byggnaden timme för timme under ett helt år. En komplett årlig timvis beräkning tar endast några sekunder. Oavsett komplexitet. Det innebär att det går snabbt att testa olika förändringar.

 

Enkelt: Med VIP-Energy levereras ett bibliotek av material, väggar, tak, golv, fönster, värmepumpar, ventiler m.m. som gör att man snabbt kan komma igång. Egna eller kundunika databaser eller beräkningsmallar kan läggas upp för att effektivisera arbetet.

 

Träffsäkert: VIP-Energy dynamiska beräkningsmodeller har utvecklats genom mångårig forskning. Beräkningsmodellernas höga kvalitet säkerställer goda beräknings-resultat även vid utmanande arkitektur, såsom passivhus

 

Validerat : VIP-Energy är validerat med: IEA-BESTEST, ASHRAE-BESTEST, CEN-15265 samt 20 års forskning och praktiskt arbete.

 

Generellt : VIP-Energy kan användas för alla typer av byggnader och verksamheter över hela världen. VIP-Energy används av samtliga aktörsled i byggbranschen som konsulter, arkitekter, entreprenörer och förvaltare.

 

 

Kontakta våra säljare

 

  • Indata:  Uteklimat, Vind, Sol, Temperatur, Fukt
  • Installationer: Värmepump, Kylmaskin, Solfångare, Golvvärme, Ventilation med konstant eller variabelt luftflöde
  • Byggnadsfysik: Luftläckage, Köldbryggor, Värmelagring i byggmaterial och mark Solavskärmning styrd av inne- och uteklimat 10 klimatzoner
  • Övrigt: ArchiCAD kan generera indata

 

VIP-Energy är energiberäkningsprogrammet som hjälper din byggnad att bli mer energieffektivt.

VIP-Energy kan användas av alla i byggnadsindustrin

Energy balance

 

Kontakta våra säljare

 

 

Energy balance of a building